Bizi Takip Edin!
BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT & KONAKLAMA

BİLİMSEL PROGRAM

31 MART 2022, PERŞEMBE
13:00 - 13:30
AÇILIŞ
13:30 - 15:00
OTURUM 1
Oturum Başkanları: Rauf Sezer, Zeynel Mungan, Derya Onuk
13:30 - 13:50 Pirozis, Regurgitasyon, Geğirme, Ruminasyon Bilger Çavuş
13:50 - 14:10 Disfaji, Odinofaji, Non-Kardiyak Göğüs Ağrısı Filiz Akyüz
14:10 - 14:30 Distansiyon, Gerginlik Emel Ahıshalı
14:30 - 14:50 Karın Ağrısı Cemalettin Ertekin
14:50 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:50
UYDU SEMPOZYUMU -1
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Tedavisinde Ustekinumab
Oturum Başkanı: Filiz Akyüz
Konuşmacı: Aslı Çiftcibaşı Örmeci
15:50 - 16:20
KAHVE ARASI
16:20 - 18:10
OTURUM 2
Oturum Başkanları: Atilla Ökten, Yılmaz Çakaloğlu, Levent Kamil Erdem
16:20 - 16:40 Sarılıklı Hastaya Yaklaşım Kadir Demir
16:40 - 17:00 Assitli Hastaya Yaklaşım Şule Poturoğlu
17:00 - 17:20 HBV Enfekte Hastaya Yaklaşım Fatih Beşışık
17:20 - 17:40 HCV Enfekte Hastaya Yaklaşım Sabahattin Kaymakoğlu
17:40 - 18:00 HDV Enfekte Hastaya Yaklaşım Selim Gürel
18:00 - 18:10 Tartışma
18:10 - 18:30
KAHVE ARASI
18:30 - 19:00
KONFERANS I
Malasorbsiyona Yaklaşım
Oturum Başkanı: Kadir Demir
Konuşmacı: Filiz Akyüz

1 NİSAN 2022, CUMA
08:30 - 10:00
OTURUM 3
Oturum Başkanları: Güngör Boztaş, Arif Acar
08:30 - 08:50 Organik Dispepsi Hastasına Yaklaşım Filiz Akyüz
08:50 - 09:10 Fonksiyonel Dispepsi Hastasına Yaklaşım Aslı Çiftcibaşı Örmeci
09:10 - 09:30 Üst GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım Ahmet Uyanıkoğlu
09:30 - 09:50 Alt GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım Raim İliaz
09:50 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:50
UYDU SEMPOZYUMU -2
Geçmişten Geleceğe İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Köklü Tedavi; İnfliksimab
Konuşmacılar: Sabahattin Kaymakoğlu, Aslı Çiftcibaşı Örmeci
10:50 - 11:10
KAHVE ARASI
11:10 - 12:40
OTURUM 4
Oturum Başkanları: Sabahattin Kaymakoğlu, Derya Onuk
11:10 - 11:30 Nonalkolik Karaciğer Yağlanması – 2022 Bilger Çavuş
11:30 - 11:50 Vasküler Karaciğer Hastalıkları – 2022 Binnur Şimşek
11:50 - 12:10 Wilson Hastalığı – Hemokromatoz Aslı Çiftcibaşı Örmeci
12:10 - 12:30 Lizozomal Depo Hastalıkları Kadir Demir
12:30 - 12:40 Tartışma
12:40 - 13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 15:15
OTURUM 5
Oturum Başkanları: Celal Ulaşoğlu, Ahmet Faruk Ağan
13:45 - 14:05 İleri Endoskopik Girişimler: EMR, ESD, Çift Ballon Enteroskopi Bilger Çavuş
14:05 - 14:25 Endoskopik Ultrasonografi (EUS) Filiz Akyüz
14:25 - 14:45 ERCP Sami Evirgen
14:45 - 15:05 GİS Patoloji Raporlarını Nasıl Yorumlayalım? Mine Güllüoğlu
15:05 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:45
UYDU SEMPOZYUMU -3
Kronik Hepatit B Tedavisinde Bütüncül Yaklaşım
Oturum Başkanı: Filiz Akyüz

Kronik Hepatit B Tedavisinde Etkin Monitörizasyonun Önemi
Kadir Demir

Karaciğer Transplant Hastasında TAF Gerçek Yaşam Deneyimi
Aslı Çiftcibaşı Örmeci
15:45 - 16:10
KAHVE ARASI
16:10 - 16:40
UYDU SEMPOZYUMU -4
KHB Tedavisi Ne Zaman Zor? Zor Olgular, Zor Kararlar
Oturum Başkanı: Bilger Çavuş
Konuşmacı: Fatih Beşışık
16:40 - 18:25
OTURUM 6
Oturum Başkanları: Fatih Beşışık, Kürşat Türkdoğan
16:40 - 17:00 Otoimmun Hepatit Sabahattin Kaymakoğlu
17:00 - 17:20 Primer Biliyer Kolanjit Aslı Çiftcibaşı Örmeci
17:20 - 17:40 Primer Sklerozan Kolanjit Fatih Beşışık
17:40 - 18:00 Gastrointestinal Sistemde Hastalıklarında, Ne Zaman Ultrasononografi? Ne Zaman BT? Ne Zaman MR? Arzu Poyanlı
18:00 - 18:15 Hepatoselüler Kanserli Olguya Yaklaşım İbrahim Volkan Şenkal
18:15 - 18:25 Tartışma
18:25 - 19:10
KONFERANS II
Karaciğer Enzim Yüksekliği

Oturum Başkanları: Sabahattin Kaymakoğlu, Alp Atasoy
Konuşmacı: Kadir Demir

2 NİSAN 2022, CUMARTESİ
08:30 - 10:00
OTURUM 7
Oturum Başkanları: Sadakat Özdil, Nevzat Aksoy
08:30 - 08:50 Ülseratif Kolit – 2022 Sabahattin Kaymakoğlu
08:50 - 09:10 Crohn Hastalığı – 2022 Fatih Beşışık
09:10 - 09:30 Geçirgen Bağırsak, Dışkıda Kandida Önemli mi? Aslı Çiftcibaşı Örmeci
09:30 - 09:50 H. Pilori Enfeksiyonu Tedavisi Dinç Dinçer
09:50 - 10:00 Tartışma
10:00 - 10:30
UYDU SEMPOZYUMU -5
Topikal Mesalazin Optimizasyonu
Konuşmacı: Filiz Akyüz
10:30 - 11:15
KAHVE ARASI
11:15 - 12:45
OTURUM 8
Oturum Başkanları: Aslı Çiftcibaşı Örmeci, Aysun Yakut
11:15 - 11:35 İshal Hastasına Yaklaşım Kadir Demir
11:35 - 11:55 Kabız Hastasına Yaklaşım Bilger Çavuş
11:55 - 12:15 Hepatosplenomegalili Hastaya Yaklaşım Duygu İbrişim
12:15 - 12:35 Siroz Hastasının İzlenmesi Nasıl Olmalı? Özlem Mutluay Soyer
12:35 - 12:45 Tartışma
12:45 - 13:00
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Uzun Süreli PPI'nın Akılcı Kullanımı Nasıl Olmalı?
Konuşmacı: Kadir Demir
13:00
KAPANIŞ
13:15 - 14:15
ÖĞLE YEMEĞİ